W archiwum Biblioteki Domeyki znajduje się wiele dokumentów oraz fotografii związanych z historią Polonii argentyńskiej. Te cenne materiały wykorzystywane są w badaniach historycznych oraz do przygotowania wystaw i publikacji. Przy pomocy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, pracujemy nad uporządkowaniem i usystematyzowaniem naszego archiwum, aby było ono dostępne na naszej stronie internetowej.

Realizujemy także wraz z Fundacją Ośrodka Karta projekt, którego ideą jest zachowanie pamięci o polskich emigrantach przybyłych do Argentyny: kontaktujemy się z rodzinami i z towarzystwami należącymi do Polonii argentyńskiej, tak w Buenos Aires, jak i w różnych regionach kraju, celem skanowania fotografii i nagrywania mówionych relacji. Materiały zebrane w ostatnich latach można oglądać na stronie Cyfrowego Archwium Tradycji Lokalnej.

Chętnych, zapraszamy do udziału w wymienionym projekcie.