Biblioteka im. Ignacego Domeyki posiada obszerną kolekcję publikacji związanych z życiem i twórczością Witolda Gombrowicza: rozmaite wydawnictwa jego książek, zarówno w języku polskim jak i hiszpańskim, prace o charakterze biograficznym, krytyki literackie, czasopisma z różnych okresów zawierające fragmenty jego utworów, jak też artykuły, niektóre podpisane nazwiskiem Autora a inne pseudonimem, reportaże i komentarze. W archiwum Biblioteki można też znaleźć wycinki prasowe związane z Gombrowiczem oraz wejściówki i programy teatralne.

© Miguel Grinberg

Witold Gombrowicz (1904 – 1969) niewątpliwie należy do grupy polskich pisarzy XX wieku cieszących się uznaniem wśród krytyków i czytelników.

Przybył do Argentyny 21 września 1939 r. w charakterze turysty-dziennikarza, jako pasażer inauguracyjnego rejsu statku Chrobry. Gdy wybuchła druga wojna światowa, Witold Gombrowicz zdecydował się nie wracać do Europy i pozostać w Argentynie, gdzie mieszkał przez 24 lata i gdzie powstała większość jego dorobku literackiego, dzięki czemu uważany jest również za pisarza argentyńskiego.