Biblioteka rozpoczęła działalność mając zaledwie 800 skatalogowanych i zinwentaryzowanych pozycji. Pochodzą one z darowizn i donacji prywatnych bibliotek, należących do członków-założycieli oraz instytucji i wydawnictw polskich i polonijnych. Korzystając z pobytu prezesa Biblioteki, Jeremiego Stempowskiego w Polsce, Zarząd zlecił mu nawiązanie kontaktów z polskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, takimi jak: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Ossolineum we Wrocławiu i innymi placówkami o podobnym charakterze. Ich pomoc była nieoceniona dla codziennej działalności Biblioteki Polskiej. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc płynąca z Biblioteki Narodowej w Warszawie, która od chwili założenia Biblioteki Domeyki, nieprzerwanie wzbogaca jej księgozbiór darami rzeczowymi. Nasz zasób znacząco wspomogły też donacje pochodzące z biblioteki likwidowanego Banku Polskiego oraz centralnej biblioteki Związku Polaków w Argentynie.

Przez lata księgozbiór Biblioteki Polskiej powiększał się. Dziś liczy ponad 25 tys. pozycji i składa się z wielu działów, m.in. literatury pięknej, sztuki i nauki, jak też encyklopedii, słowników, biografii wybitnych osób oraz publikacji związanych z historią i działalnością polskiej społeczności w Argentynie. Na szczególną uwagę zasługuje dział literatury pięknej, zawierający dzieła autorów polskich i obcych w języku polskim, oraz autorów polskich w tłumaczeniach hiszpańskich. Niektóre pozycje są szczególnie cenne: należą do nich wydania bardzo stare, luksusowe lub trudne do odnalezienia w innych bibliotekach.