Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki jest jedną z najważniejszych polonijnych bibliotek polonijnych na świecie i największą w Ameryce Południowej. Wieloletnią działalność zawdzięcza ofiarnej pracy wielu wolontariuszy. Finansowana jest ze składek członków Biblioteki, darów polskich instytucji i osób prywatnych. Towarzystwo Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki zostało z myślą o stworzeniu centrum kultury polskiej na kontynencie południowoamerykańskim. Zyskało osobowość prawną, pod nazwą Asociación Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, którego statut został zatwierdzony przez władze argentyńskie 20 października 1961 roku. Od 1992 roku Biblioteka jest jedną z sekcji Związku Polaków w Argentynie. W roku 2008 została przyjęta jako członek Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Dom Polski, w którym znajduje się Biblioteka

Dyrektor:
Marta Bryszewska
biuro@martabry.com.ar
Skarbnik:
Mónica Ponc
monicaponc@yahoo.com.ar