Działalność Instytutu Pamięci Narodowej

W piątek 9 sierpnia o godz. 19 zapraszamy na spotkanie z dr Jerzym Bednarkiem, który nam opowie o ciekawych osiągnięciach IPN w badaniach nad najnowszą historią Polski i Polaków w XX wieku. Spotkanie odbędzie się w lokalu Biblioteki w języku polskim.

Imprimir

 

Dr Jerzy Bednarek (ur. 1971 r.), historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W 2000 r. Obronił pracę doktorską na temat „Spory wokół wydarzeń 1846 r. w prasie Wielkiej Emigracji 1846–1848”. Od 2001 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, obecnie zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na polskiej myśli politycznej w XIX wieku, konspiracji antykomunistycznej, historii służb specjalnych, teorii i metodyki archiwalnej oraz stosunkach polsko-ukraińskich w XX wieku.